ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება

ხშირად ორგანიზაციებს ესაჭიროებათ დაფინანსების/გარანტიების მოპოვება გარე წყაროებიდან. საამისოდ ყველა ბანკი და სადაზღვევო კომპანია ითხოვს კომპანიის საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობილ ფინანსურ ანგარიშგებებს. კარგი ფინანსური ანგარიშგება დაფინანსების მოპოვების შანს ძალიან დიდი ალბათობით ზრდის.

ჩვენ გუნდს გააჩნია ფინანსურ ინსტიტუტებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება. ჩვენ ზუსტად ვიცით რა ჭირდება ბანკს და რა ფორმით.

მომსახურება მოიცავს:

ი. ქურხულის შეს. #7