კონსულტაცია

გაგიწევთ კონსულტაციას საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში, რაც დაგეხმარებათ აღრიცხვიანობის მოწესრიგებაში. საქმიანობის დაწყების მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი კონსულტაციის მიღება, რათა სწორად შეირჩეს და დაიგეგმოს საგადასახადო აღრიცხვა რომ თავიდან აიცილოთ ზედმეტად გადახდილი გადასახადები.

მომსახურება მოიცავს:

ი. ქურხულის შეს. #7