თქვენი პარტნიორი ფინანსურ აღრიცხვაში

რატომ აუთსორსინგი?

რა უპირატესობა აქვს ჩვენს მომსახურებას კერძო ბუღალტერთან შედარებით:

პროფესიონალთა გუნდი

ჩვენი გუნდი შედგება მაღალკვალიფიციური ბუღალტრებისგან და აუდიტორებისგან.

მისაღები ფასები

ჩვენი საკომისიო ნაკლებია ვიდრე კერძო ბუღალტრის ხელფასი

აირიდებთ ბუღალტრის მოძიების, მისთვის სამუშაო ადგილის გამოყოფის, პროგრამის შესყიდვისა და დანერგვის ხარჯებს

არ იხდით საშემოსავლო გადასახადს. არ დაგჭირდებათ შვებულების, ბიულეტინის და დეკრეტის ანაზღაურება

გარანტია

ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენი მიზეზით გამოწვეულ საგადასახადო საურავებზე და ჯარიმებზე. მომსახურება დაზღვეულია.

ონლაინ არქივი

ყველა დოკუმენტი დახარისხდება და შეინახება ელექტრონულ ფორმატში, რათა ნებისმიერ დროს შესაძლებელი იყოს საჭირო დოკუმენტის სწრაფი მოძიება.

ჩვენ შესახებ

ჩვენი მისიაა საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის აუთსორსინგის განვითარება, რათა კომპანიებს შეეძლოთ ნაკლები დანახარჯებით აწარმოონ საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობილი ბუღალტრული აღრიცხვა

გამოცდილება

ჯიბიეს ჯგუფი წარმოადგენს მუდმივად განვითარებაზე ორიენტირებულ ბრენდს, რომელიც დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ბუღალტრების და აუდიტორების გუნდით.

პროფესიონალიზმი

კომპანია დააფუძნა პროფესიონალ მენეჯერთა გუნდმა, რომელთაც გააჩნიათ დიდი გამოცდილება ფინანსურ სფეროში, არიან ACCA-ს წევრები და სხვა საერთაშორისო სერტიფიკატების მფლობელები.

ხარისხი

ხარისხი ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. ჩვენთან ყოველი ბუღალტრული გატარება მოწმდება სულ მცირე ორი ადამიანის მიერ, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს შეცდომის დაშვების რისკი.

ჩვენი უპირატესობები

მაღალკვალიფიციური გუნდი

GBS Group დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალებით: საგადასახადო, ფინანსური, IFRS და ბიზნესის შეფასების მიმართულებით

1 კონტრაქტი – 4 პროფესიონალი

თქვენს სამსახურში იქნებიან შემდეგი კადრები:

 1. მთავარი ბუღალტერი
 2. ფინანსური მენეჯერი
 3. აუდიტორი
 4. საგადასახადო ექსპერტი

ბიზნეს პროცესებში ჩართულობა

ჩვენი მომსახურება არ ნიშნავს მხოლოდ დისტანციურად ინფორმაციის მიღებას და გატარებას. ჩვენ აქტიურად ვერთვებით ბიზნეს პროცესებში, ვამუშავებთ პროცედურებს და სააღრიცხვო პოლიტიკას.

ოპერატიულობა

ჩვენი გუნდი მზადაა ნებისმიერ დროს გაგიწიოთ კონსულტაცია ნებისმიერ ფინანსურ და საგადასახადო საკითხებში.

ბუღალტრული მომსახურების პაკეტები

 

სტარტაპი

აღნიშნული პაკეტი მაქსიმალურად მოგებულია სტარტაპებზე

 • პირველადი დოკუმენტების დამუშავება
 • ინფორმაციის პროგრამაში აღრიცხვა
 • ფინანსური რეპორტინგი
 • მომსახურებაში მონაწილე კადრები: მთავარი ბუღალტერი, საგადასახადო ექსპერტი

ბუღალტერიის განყოფილება

პაკეტი განკუთვნილია მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის

 • პირველადი დოკუმენტების შექმნა და დამუშავება
 • ინფორმაციის პროგრამაში აღრიცხვა
 • დოკუმენტების ელექტრონული ბაზა
 • ფინანსური რეპორტინგი
 • მომსახურებაში მონაწილე კადრები: ბუღალტერ ოპერატორი, მთავარი ბუღალტერი, საგადასახადო ექსპერტი

ფინანსური განყოფილება

აღნიშნული პაკეტი არის მათთვის ვისაც სურს მთლიანი ფინანსური განყოფილების აუთსორსი

 • პირველადი დოკუმენტების შექმნა და დამუშავება
 • ინფორმაციის პროგრამაში აღრიცხვა
 • დოკუმენტების ელექტრონული ბაზა
 • მენეჯერული რეპორტინგი
 • ფინანსური რეპორტინგი
 • ფინანსური ანალიზი და ბიუჯეტირება
 • სხვა ფინანსებთან დაკავშრებული საკითხების მოგვარება
 • მომსახურებაში მონაწილე კადრები: ბუღალტერ ოპერატორი, მთავარი ბუღალტერი, ფინანსური მენეჯერი, აუდიტორი, საგადასახადო ექსპერტი

ი. ქურხულის შეს. #7